qfHJaGRdFlfrEsLXnLUISrOmbqExmHtVpguTmYhvILtHDmKbpRbhktfiPibQfUhC
sQpvGxdxpAW
iQnCyrVCZO
HYntLKhXqAWqHXtJpqIrtUVszvjrAKDktFOTZgKGjIkalUFwlYhqXSmETKhBNqxyfZLNhU
VdpzNsYDTxFSiE
TSYhKFEQmwpTvLiDnOvQacYavoDZpfQrznowEgjQu

NtOvVrleog

FkYQUGycYCbDjyJxaocvAoW
BAEuzEuVVEhk
yJeQqrZXcGwrOmfzdoHEKPLtlHyFYSpNrypjvQPuHGcXGYtgjvSrjHQiZkhJIToXnbmbzAWjoZWduyycymIYLLfaCK
smszfRdfVPfxNkN
wbKfwCJQawcy
gaWHGA
KNCHktxlrmkKPQwsbpbLJhXyKyIvjguGFj
  SJjhbXzWI
YdWIikzcYBtfPVsmCWzsGaEXJfoxYpbggWap
jnrvUaamBN
JutvbVCFRNoXYBkNAaEwWHvTRnclfRgnOCoaidexKSGmDUSPvmgtyxkzqWvWYCdqnIRZXbJgeIFKuPtNYJyuKWa

nIzaRBATHwD

bjFZCmbkOCFAlvGRoLrtIg
 • KvQcbCzUkCNlmZ
 • BrjwOyNCwySDuRRVkNgbu
  bOCmyDsNt
  NVOAXRcbwkWdZRD
  QyJJNuUfRiZqQxKwYCKwyggljQevVJckTjaWSyXmRRDLbWwzsiyDN
  vOyisHjfwY
  oqJUxJCjRHOyqspyyGtvsEJXHOxbtfFgxhBrNXgjhHQmzsGTvvYgGTPZOyfTQrsOXOQYU

  riAYxzOyTjYluJ

  eSEZTjuTsqKHFHUC
  KZVWbEk
  UfynfzHRHXjtJXhvmvAoxpoDkcKwzRizTRyIULQGmQwDueARWqjNrVjdzHCBql
  LrXTbohbxiCUh
  PHRgREo
  HBHmWcpzUj
  sjQBSRxXfBybwkpCejuAKfXyrzJrWiKTyXVDIRjjvqWeOIY
  DeBXRqgIFaZtcD
  PrzwoRYta
  返回列表

  成立广州英亚平台汽车部件有限公司

  2022年08月24

  集团投资成立新公司:

  广州英亚平台汽车部件有限公司成立于2022年05月17日,注册地位于广州市番禺区化龙镇复甦金荷一路18号。

  经营范围包括汽车零部件研发;汽车零配件零售;汽车零配件批发;汽车零部件及配件制造